top of page
Bookingregler

For å gi begge parter mulighet for god planlegging og forutsigbarhet, benytter vi forhåndsbooking av gruppetimer. Faste avtaler gjør det lettere å gjennomføre treningen!

Booke timer

Booking av gruppetimer kan kun utføres via våre nettsider, www.sprekgjerdrum.no

Du kan booke timer 4 døgn frem i tid. Du kan booke inntil 4 timer totalt, og maksimalt 2 timer/klasser per dag.

Venteliste

Vi har pr i dag ingen venteliste på timer. 

Avbestilling

Om du likevel ikke kan delta på en av dine bestilte timer, husk å booke deg av senest to timer før. Da unngår du å få ”ikke-møtt” – og andre kan benytte seg av din plass. Slik sørger vi for at alle får tilgang til sine favorittimer - når de vil og kan.

Oppmøte

Oppmøte senest 5 minutter før klassen starter.

Nøkkelkort registreres som vanlig i inngangsdøren. Instruktøren kan i tillegg ta opprop i timen basert på påmeldingsliste. 

Ikke oppmøte

Tre «ikke-møtt» i løpet av 30 dager hindrer automatisk muligheten for forhåndsbooking, inntil det er mer enn 30 dager siden første «ikke-møtt».

bottom of page